« Portaaliin  |  Suomi / English / Русский  
 
|  Yritys  |  Kunnossapito  |  Kunnonvalvonta  |  Projektit  |  Valmistus  |  Osaamiskeskukset  |  Anywhere  |   Ajankohtaista  |  Yhteydet  |  » Toiminta
» Tekniikka
» Yhteystiedot


Kalleimmat hetket


Seisokit ovat teollisuudessa aina kalliita, mutta erityisen kalliiksi käyvät ennalta arvaamattomat tuotantokatkot. Usein ne johtuvat yllättävistä laitevioista, ja tilanne on entistäkin hankalampi, jos tarvittavia varaosia tai huoltohenkilöstöä ei ole välittömästi saatavilla. Yllättäen vikaantunut laite voi myös vahingoittaa prosessin muita osia ja aiheuttaa työturvallisuusriskejä.

Juuri näihin ongelmiin SSG:n ennakoiva kunnonvalvontapalvelu pureutuu.

Kaikki laitteet vikaantuvat enemmin tai myöhemmin, mutta ennakoiva kunnonvalvonta seuraa laitteiden toimintaa suunnitelmallisesti ja tunnistaa odotettavissa olevat vikaantumiset hyvissä ajoin. Näin ollen kunnonvalvonta ei paranna ainoastaan tuotannon tehokkuutta, vaan se vähentää samalla myös kunnossapitokustannuksia. Kun tunnistetaan ketjun heikoimmat lenkit, tiedetään myös ne vahvimmat. Näin kunnossapitoresurssit, kuten henkilöstö ja varaosat, voidaan mitoittaa optimaalisesti ja suunnata huoltotoimet oikeisiin kohteisiin oikeaan aikaan.


Esimerkkejä ennakoitavista vioista:
  • laakereiden kunto
  • epätasapaino
  • linjausvirheet
  • mekaaninen väljyys
  • vaihteen hammasvauriot
  • voiteluongelmat
  • laitteiden kuumentuminen
  • vialliset sähkökomponentit