Sahala Works – lämmönsiirron asiantuntija

Sahala Works on lämpö- ja energiateknologiaan erikoistunut yritys, jonka päätuotteita ovat lämmönsiirtimet sekä muut vaativat paineastiat. Keskeisimpiä asiakkaitamme ovat ydinvoimalat, konventionaaliset voimalat ja biovoimalaitokset sekä sellu-, petrokemian- ja kemianteollisuus.

Teolliset perinteemme ulottuvat 1800-luvulle, ja meillä on vankka kokemus paineastioiden kehityksestä ja valmistamisesta sekä energia- ja teollisuusprosessien erityisvaatimuksista. Panostamme määrätietoisesti sekä tuotteidemme että valmistusmenetelmiemme kehitykseen varmistaaksemme, että ratkaisumme vastaavat energia- ja prosessitekniikan viimeisimpiin vaatimuksiin. Palvelujemme kehittäminen on myös tärkeä osa toimintamme, ja tinkimättömänä tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme joustavasti ja asiantuntevasti läpi koko tuotteen elinkaaren.

Sahala Works työllistää 90 henkeä, ja liikevaihtomme on noin 20 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta yli puolet kertyy viennistä. Konepajamme ja pääkonttorimme sijaitsevat Varkaudessa.

 

Energian tuotannon on oltava hallinnassa kesät talvet

Lähes kaikelle lämmön siirrolle on olennaista jatkuvuus, tehokkuus ja luotettavuus sekä riippumattomuus ulkoisten olosuhteiden vaihteluista. Erityisen tärkeää tämä on voimalaitoksille.

Sahala Worksin lämmönsiirtimet täyttävät energiateollisuuden prosessien kaikki vaatimukset ja tarpeet. Olipa sitten kyseessä ydinvoimala, fossiilisia polttoaineita käyttävä voimala tai biovoimala, valikoimastamme löytyvät erityyppisiin ja erikokoisiin kohteisiin soveltuvat lämmönsiirtimet ja muut paineastiat.

 • korkeapaine-esilämmittimet
 • matalapaine-esilämmittimet
 • kaukolämmönsiirtimet
 • lauhduttimet
 • apulauhduttimet
 • syöttövesisäiliöt
 • höyryakut.

Lämmönsiirrossa tehokkuus ja luotettavuus on hiottu äärimmilleen
Vuosikymmenten kehitystyö ja kokemus sadoista toimituksista ovat hioneet Sahala Worksin lämmönsiirtimien termodynaamiset ratkaisut tehokkaiksi ja taloudellisiksi. Ne mahdollistavat erilaisten voimaloiden lämpötaseen optimaalisen hallinnan kaikissa tuotantotilanteissa vuodenajoista ja olosuhteista riippumatta.

Luotettavuus on keskeinen osa tehokkuutta. Mitoitus-, rakenne- ja materiaaliratkaisumme perustuvat vankkaan kokemukseemme voimalaitosprosessien erityisvaatimuksista. Kehitämme jatkuvasti myös valmistusmenetelmiämme. Eräs esimerkki tästä on täysin automaattinen MaTIC 500 -orbitaalihitsausjärjestelmämme, jolla liitämme lämmönsiirtimien putket putkilevyihin.  Uuden teknologian ansiosta hitsaustulos on erittäin laadukas, ja sama laatu toistuu kerta kerran jälkeen.

voimalaitokset.gif

Sahala Worksin tuotetarjonta kattaa voimalan kaikki lämmönsiirtimet ja syöttövesisäiliön.


Menetelmät ja materiaalit

Energiantuotanto edellyttää paitsi tehokkuutta myös äärimmäistä luotettavuutta. Tämän vuoksi voimalaitosten laitteiden valmistusmateriaalit valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen erityisvaatimusten mukaisesti. Pelkkä materiaalivalinta ei kuitenkaan riitä, vaan myös valmistusprosessit ja erityisesti hitsausmenetelmät on hallittava syvällisesti kohteiden olosuhteet tuntien.

sailio5.jpgKoska voimalaitosten laitteiden vaatimukset vaihtelevat suuresti, on käyttämämme materiaalivalikoima varsin laaja, ja se kattaa kaikki voimalaitosprosessien vaatimukset.
Seuraavassa muutamia tyypillisimpiä esimerkkejä työstämistämme metalleista:

 • hiiliteräkset
 • ruostumattomat teräkset
 • kuumalujateräkset
 • titaani
 • kupariseokset.

Prosessien ja materiaalien erikoisuudet otetaan huomioon myös suunnittelussa ja valmistuksessa. Hyödynnämme tarvittaessa viimeisimpiä huipputeknologioita, kuten vibraatioanalyysiä laitteistojen värähtelyjen matemaattiseen mallinnukseen ja FEM-menetelmää (Finite Element Method) lujuuslaskentaan. Meillä on myös valmiit ja hyväksytyt hitsausmenetelmät mitä erilaisimmille materiaaleille ja prosessivaatimuksille.


hp1.pngKorkeapaine-esilämmittimet

Korkeapaine-esilämmittimemme ovat U-putkityyppisiä, ja ne voidaan suunnitella toimimaan sekä vaaka- että pystyasennossa. Pystymallisen esilämmittimen vesikammiot voivat sijaita joko lämmittimen ylä- tai alaosassa. Esilämmitin on usein varustettu sisäisellä höyryn tulistuksen poistolla ja lauhteen jäähdyttimellä.


lp2.pngMatalapaine-esilämmittimet

Matalapaine-esilämmittimet ovat useimmiten U-putkityyppisiä, ja ne voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon. Niiden suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti kaasunpoistoon ja lauhteen jäähdyttimen painehäviöön.


dh1.pngKaukolämmönsiirtimet

Kaukolämmönsiirtimien termodynamiikka ja luotettavuus ovat voimalaitoksen tehokkuuden keskeisimpiä tekijöitä. Kaukolämmönsiirtimien suunnittelussa olemme panostaneet erityisesti höyryn sisään tuloon ja kaasun poiston tehokkuuteen. Luotettavuuden kannalta tärkeimpiä kohteita ovat eroosiovaikutusten estäminen, värähtelyjen hallinta sekä lauhteen happipitoisuuden minimointi tehokkaalla kaasun poistolla. Kaukolämmönsiirtimiemme asteisuusluku ja siihen liittyvät rakenteet mitoitetaan asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan.

 


condenser-1.jpgLauhduttimet

Lauhduttimiemme suunnittelussa painotetaan toiminnan luotettavuutta ja varsinkin värähtelyjen hallittavuutta sekä eroosiovaikutusten eliminointia. Myös toimiva kaasun poisto on tärkeä ominaisuus, joka parantaa lauhduttimen suorituskykyä vaativissa olosuhteissa. Lauhduttimien vesikammiot ovat usein jaettuja, ja ne varustetaan tarvittaessa puhdistusjärjestelmän vaatimilla virtausohjaimilla.


Apulauhduttimet

Apulauhdutin on prosessin tärkeä varalaite, ja sen tulee tarvittaessa käynnistyä nopeasti ja luotettavasti. Apulauhduttimen onkin kestettävä höyryn nopeat virtausmuutokset sekä suuret lämpötilavaihtelut.


Syöttövesisäiliöt

syottovesisailio.jpgSahala Worksin syöttövesisäiliöiden rakenneratkaisut ovat kehittyneet pitkällisen tuotekehityksen tuloksena. Kaskadi- tai spray-periaatteella toimivat kaasujen poistojärjestelmät ja koko syöttövesisäiliö suunnitellaan ja mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin laitokselle sopivaksi.


hoyryakku.jpgHöyryakut

Höyryakku on höyryjärjestelmien keskeinen elementti. Sen avulla voidaan tasata höyryntuotantoa ja kompensoida prosessin kuormitusvaihtelut sekä yllättävät häiriötilanteet lisäämällä verkoston höyryn määrää tai varastoimalla höyryä. Akku toimii myös lyhytaikaisena varavoimana, jos höyryntuotanto keskeytyy.

Sahala Worksin höyryakut suunnitellaan ja mitoitetaan lähtien höyryverkon prosessiteknisistä vaatimuksista ja tuotantostrategioista. Näin varmistetaan, että akun rakenne on luotettava, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ja että se toimii luotettavasti vielä vuosikymmentenkin painevaihteluiden jälkeen.

Petrokemian- ja kemianteollisuuden prosessit edellyttävät yksilöllisiä ratkaisuja

007.jpgPetrokemian ja kemian laitokset ovat olleet Sahala Worksin keskeisimpiä asiakkaita jo vuosikymmenten ajan, ja niinpä tarjontamme kattaa teollisuudenalan vaativimmatkin laitteet ja sovellukset, kuten

 • putkilämmönsiirtimet
 • kolonnit
 • reaktorit
 • kuivaimet
 • pisaranerottimet
 • syöttövesisäiliöt
 • höyryakut

Sahala Worksin vankka kokemus kemian- ja petrokemianprosesseista, käytettävistä valmistusmateriaaleista sekä johdonmukainen tuotteiden ja valmistusmenetelmien kehitystyö takaavat, että yksilöllisesti suunnitellut ja valmistetut laitteemme toimivat kohteessa kuin kohteessa luotettavasti ja tehokkaasti.

Eräs esimerkki tästä on täysin automaattinen MaTIC 500 -orbitaalihitsausjärjestelmämme, jolla liitämme lämmönsiirtimien putket putkilevyihin.  Uuden teknologian ansiosta hitsaustulos on erittäin laadukas, ja sama laatu toistuu kerta kerran jälkeen.


Menetelmät ja materiaalit

7711-kp-2.jpgPetrokemian- ja kemianteollisuudessa käsiteltävien nesteiden ja kaasujen koostumukset ovat aina olleet vaativia prosessilaitteille. Vaatimustaso on kuitenkin uusien prosessimenetelmien ja kemikaalien sekä entistä vaativampien öljyraaka-aineiden myötä koko ajan kasvamassa.

Aiempaakin ankarammat prosessiolosuhteet edellyttävät, että laitteiden valmistusmateriaalit valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen erityisvaatimusten mukaisesti. Pelkkä materiaalivalinta ei kuitenkaan riitä, vaan myös valmistusprosessit ja erityisesti hitsausmenetelmät on hallittava syvällisesti kohteiden olosuhteet tuntien.
Koska vaatimukset prosesseissa vaihtelevat suuresti, on käyttämämme materiaalivalikoima varsin laaja. Seuraavassa muutamia tyypillisimpiä esimerkkejä työstämistämme metalleista:

 • hiiliteräkset (CS, LTCS)
 • ruostumattomat teräkset
 • duplex- ja super duplex -teräkset
 • superausteniittiset teräkset (6Mo)
 • kuumalujateräkset (esim. 1.25Cr 0.5Mo, 2.25Cr 1Mo, 5Cr 0.5Mo)
 • compound-materiaalit
 • nikkeliseokset (esim. Alloy 825, Alloy 625, Monel 400)
 • alumiini
 • titaani

Prosessien ja materiaalien erikoisuudet otetaan huomioon myös suunnittelussa ja valmistuksessa. Hyödynnämme tarvittaessa viimeisimpiä huipputeknologioita, kuten vibraatioanalyysiä laitteistojen värähtelyjen matemaattiseen mallinnukseen ja FEM-menetelmää (Finite Element Method) lujuuslaskentaan. Meillä on myös valmiit ja hyväksytyt hitsausmenetelmät mitä erilaisimmille materiaaleille ja prosessivaatimuksille.

Selluteollisuuden laitteiden suunnittelu ja valmistus edellyttävät vankkaa prosessituntemusta

Selluteollisuus on ollut Sahala Worksin keskeisimpiä asiakkaita jo yli 50 vuoden ajan. Vankka kokemuksemme selluprosesseista, käytettävistä valmistusmateriaaleista sekä johdonmukainen tuotteiden ja valmistusmenetelmien kehitystyö takaavat, että yksilöllisesti suunnitellut ja valmistetut laitteemme toimivat kohteessa kuin kohteessa luotettavasti ja tehokkaasti.

Eräs esimerkki tästä on täysin automaattinen MaTIC 500 -orbitaalihitsausjärjestelmämme, jolla liitämme lämmönsiirtimien putket putkilevyihin.  Uuden teknologian ansiosta hitsaustulos on erittäin laadukas, ja sama laatu toistuu kerta kerran jälkeen

Tuotevalikoimamme kattaa sellutehtaan vaativimmatkin kohteet:

 • putkilämmönvaihtimet
 • haihduttimet
 • jatkuvatoimiset keittimet
 • eräkeittimet
 • höyryakut
 • syöttövesisäiliöt
 • kuorimarummut

sellut.gif

Sahala Worksin tuotteet ovat mukana sellun tuotannossa puunkäsittelyssä, keitossa, pesussa, valkaisussa, haihduttamolla, soodakattilalla sekä kaustisoinnissa.


Menetelmät ja materiaalit

Sellutehtaan prosessiolosuhteet edellyttävät, että laitteiden valmistusmateriaalit valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen erityisvaatimusten mukaisesti. Pelkkä materiaalivalinta ei kuitenkaan riitä, vaan myös valmistusprosessit ja erityisesti hitsausmenetelmät on hallittava syvällisesti kohteiden olosuhteet tuntien.

keitin-jl-5.jpgKoska vaatimukset prosesseissa vaihtelevat suuresti, on käyttämämme materiaalivalikoima varsin laaja. Seuraavassa muutamia tyypillisimpiä esimerkkejä työstämistämme metalleista:

 • ruostumattomat teräkset
 • duplex-teräkset
 • superausteniittiset teräkset (6Mo)
 • compound-materiaalit
 • hiiliteräkset
 • nikkeliseokset (esim.  Alloy 825, Alloy 625, Monel 400)
 • titaani

Prosessien ja materiaalien erikoisuudet otetaan huomioon myös suunnittelussa ja valmistuksessa. Hyödynnämme tarvittaessa viimeisimpiä huipputeknologioita, kuten vibraatioanalyysiä laitteistojen värähtelyjen matemaattiseen mallinnukseen ja FEM-menetelmää (Finite Elemet Method) lujuuslaskentaan. Meillä on myös valmiit ja hyväksytyt hitsausmenetelmät mitä erilaisimmille materiaaleille ja prosessivaatimuksille.


Lämmönsiirtimille ei pelkkä termodynamiikka riitä

Sellutehtaan erityisolosuhteet asettavat lämmönsiirtimille poikkeuksellisia vaatimuksia. Korkeat paineet ja lämpötilat eivät ole ainoa haaste, vaan sellutehtaan lämmönsiirtimet joutuvat käsittelemään erilaisia lipeitä, likaislauhteita ja muita aineita, joiden koostumus, epäpuhtaudet ja viskositeetti vaihtelevat merkittävästi. Tällaiset prosessimuuttujat ja häiriöt edellyttävätkin lämmönsiirrinten rakenteelta paljon enemmän kuin vain optimaalista termodynamiikkaa.

Näiden tekijöiden hallitseminen lämmönsiirrinten kehityksessä, sovellusten suunnittelussa ja mitoituksessa ei onnistu ilman vankkaa kokemusta selluprosessien käyttäytymisestä. Sitä Sahala Worksille on kertynyt vuosikymmenten aikana tuhansista lämmönsiirtimistä.

picture-047.jpgLämmönsiirtimemme kattavat koko sellutehtaan:

Keitto

 • Keittokierron lämmitin
 • Keittokierron lauhdutin
 • Lipeän jäähdytin
 • Ensiö- ja toisiolauhdutin
 • Tärpättikaasulauhduttimet
 • Hakesiilon hönkälauhdutin

Valkaisu ja pesu

 • Suodoksen jäähdytin
 • ClO2-lämmitin

Haihduttamo

 • Ensiö- ja toisiolauhdutin
 • Strippauskolonnin lauhduttimet
 • Lipeän lämmittimet
 • Lauhteen jäähdytin
 • Kiehutin

Soodakattila

 • Dolezal
 • Korkeapaine-esilämmitin
 • Lipeän epäsuora esilämmitin

74eu3008.jpgHaihduttimet

Sahala Works valmistaa haihduttimia muun muassa Andritzille ja Valmetille. Andritzin haihduttimet ovat lamellityyppisiä ja Valmetin putkityyppisiä. Sahala Worksin valmistamia haihduttimia käytetään sadoissa sellutehtaissa kaikkialla maailmassa.


syottovesisailio.jpgSyöttövesisäiliöt

Sahala Worksin syöttövesisäiliöiden rakenneratkaisut ovat kehittyneet pitkällisen tuotekehityksen tuloksena. Kaskadi- ja suodinperiaatteella toimivat hapen ja hönkäkaasujen poistojärjestelmät ja koko syöttövesisäiliö suunnitellaan ja mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin voimakattilalle sopivaksi.


hoyryakku.jpgHöyryakut

Höyryakku on teollisuuden höyryjärjestelmien keskeinen elementti. Sen avulla voidaan tasata höyryntuotantoa ja kompensoida prosessin kuormitusvaihtelut sekä yllättävät häiriötilanteet lisäämällä verkoston höyryn määrää tai varastoimalla ylijäämähöyry. Akku voi tarvittaessa toimia myös lyhytaikaisena varavoimana, jos höyryntuotanto keskeytyy.

Sahala Worksin höyryakut suunnitellaan ja mitoitetaan lähtien höyryverkon prosessiteknisistä vaatimuksista ja tuotantostrategioista. Näin varmistetaan, että akun rakenne on luotettava, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ja että se toimii luotettavasti vielä vuosikymmentenkin painevaihteluiden jälkeen.


kuorimarumpu.jpgKuorimarummut

Sahala Works suunnittelee ja valmistaa puunkäsittelyyn järeitä kuorimarumpuja, ja suurimmat toimittamamme laitteet ovat olleet yli 60 metriä pitkiä. Rumpujen pinta- ja tukirakenteet on suunniteltu kestäviksi ja sopiviksi eri olosuhteisiin, ja ne soveltuvat erittäin hyvin myös olemassa olevien kuorimarumpujen uusintaan.

Globaalia laatua

maus 2.jpgVuosien myötä hioutuneet toimintaprosessimme ja laatujärjestelmämme perustuvat EN ISO9001:2008 ja EN ISO 3834-2:2005 -standardeihin. Laadunvalvontamme kattaa koko tuotannon saapuvien raaka-aineiden tarkastuksesta tuotteiden lopputestaukseen.
 
Tinkimätön laadun ja laatujärjestelmien kehittäminen perustuu tiiviiseen yhteistyöhön useiden eri tarkastus- ja laadunvalvontaviranomaisten kanssa. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Dekra, Inspecta, TÜV, Bureau Veritas, Lloyd's sekä useat muut kansalliset tarkastuslaitokset ja viranomaiset Euroopassa ja muualla maailmassa.

EU-alueella toimimme painelaitedirektiivin (PED 97/23/EY) määräysten mukaisesti käyttäen harmonisoituja EN standardeja:

 • EN 13445
 • EN 12953 
 • EN 12952

Käytämme lisäksi paikallisia ja teollisuusalakohtaisia standardeja, kuten AD 2000 Merkblatt-HP0. Laadusta kertovat myös lukuisat kansainväliset sertifikaatit ja valmistuskoodit: 

 • ASME (The American Society of Mechanical Engineering) Code S-Stamp kattiloille ja U-Stamp säiliöille.
 • ASME BPVC, Section I ja Section VIII Div.1 
 • National Bord NB ja R (R-Stamp ASME-korjaustöille.)

Putkilämmönsiirtimien suunnittelu- ja valmistusmenetelmämme noudattavat TEMA- (Tubular Exchanger Manufacturers Association) sekä HEI-standardeja (Heat Exchanger Institute), ja teemme kaikkia niiden mukaisia lämmönsiirrintyyppejä. Tarvittaessa sovellamme toiminnassamme myös asiakaskohtaisia ohjeistuksia.

Our tubular heat exchanger design and manufacturing methods comply with the Tubular Exchanger Manufacturers Association’s (TEMA) and Heat Exchanger Institute (HEI) standards. We produce all tubular exchanger types that are based on these standards. We also observe customer-specific instructions in our operations as required. 

ISO 9001 and EN3834-2
ISO 14001:2015
PYR 40487-19985
ASME S
ASME U
The National Board R
The National Board NB
Sellihca
Manufacture License (China)

inspecta_iso9001_web 2017.jpg achillesjqs_qualified.jpg

Järeyttä ja joustavuutta

valmistus.jpgSahala Worksin konepaja sijaitsee Varkaudessa, ja se on erikoistunut vaativien painelaitteiden valmistukseen. Sen yli 150 000 vuotuisen miestyötunnin kapasiteetti, järeä ja moderni kalusto sekä sujuva logistiikka takaavat joustavat toimitukset isoimmille ja vaativimmillekin laitteille.

Suurimman yhtenä kappaleena toimitettavan laitteiston mitat ovat:

 • halkaisija 12,5 m
 • pituus 40 m
 • paino 400 t.

Prosessilaitteiden lämpötila-alue on -50 … +500 ⁰C, ja paineenkesto ulottuu 400 baariin, jolloin vaipan paksuus voi olla yli 100 mm.

Elinkaaripalvelut

Sahala Worksin palvelut kattavat koko laitteen elinkaaren esiselvityksestä käyttöönottoon ja siitäkin eteenpäin koko laitteen eliniän. Olemme tarvittaessa mukana suunnittelemassa prosessien kunnostus- ja kehityshankkeita sekä osallistumme laitteistojen uusintoihin ja asennuksiin tarvittavassa laajuudessa. Tärkeä osa palveluamme ovat myös laajat prosessien ylläpito- ja kehityshankkeet, kuten lämmönsiirtimien putkiryhmien vaihdot, prosessien laajennukset sekä tehokkuuden parantaminen uusien teknologioiden avulla.

Jos kaikesta huolimatta jokin odottamaton vika keskeyttää tuotannon, katkoksen syyt on pystyttävä tunnistamaan ja eliminoimaan välittömästi. Asiantuntevat tekijät ja joustava konepajakapasiteettimme takaavat, että yllättävissäkin tilanteissa pystymme nopeasti tarvittavan laajuisiin toimituksiin.

WE MIND YOUR BUSINESS.