Energian tuotannon on oltava hallinnassa kesät talvet

Lähes kaikelle lämmön siirrolle on olennaista jatkuvuus, tehokkuus ja luotettavuus sekä riippumattomuus ulkoisten olosuhteiden vaihteluista. Erityisen tärkeää tämä on voimalaitoksille.

Sahala Hexin lämmönsiirtimet täyttävät energiateollisuuden prosessien kaikki vaatimukset ja tarpeet. Olipa sitten kyseessä ydinvoimala, fossiilisia polttoaineita käyttävä voimala tai biovoimala, valikoimastamme löytyvät erityyppisiin ja erikokoisiin kohteisiin soveltuvat lämmönsiirtimet ja muut paineastiat.

 • korkeapaine-esilämmittimet
 • matalapaine-esilämmittimet
 • kaukolämmönsiirtimet
 • lauhduttimet
 • apulauhduttimet
 • syöttövesisäiliöt
 • höyryakut.

Lämmönsiirrossa tehokkuus ja luotettavuus on hiottu äärimmilleen
Vuosikymmenten kehitystyö ja kokemus sadoista toimituksista ovat hioneet Sahala Hexin lämmönsiirtimien termodynaamiset ratkaisut tehokkaiksi ja taloudellisiksi. Ne mahdollistavat erilaisten voimaloiden lämpötaseen optimaalisen hallinnan kaikissa tuotantotilanteissa vuodenajoista ja olosuhteista riippumatta.

Luotettavuus on keskeinen osa tehokkuutta. Mitoitus-, rakenne- ja materiaaliratkaisumme perustuvat vankkaan kokemukseemme voimalaitosprosessien erityisvaatimuksista. Kehitämme jatkuvasti myös valmistusmenetelmiämme. Eräs esimerkki tästä on täysin automaattinen MaTIC 500 -orbitaalihitsausjärjestelmämme, jolla liitämme lämmönsiirtimien putket putkilevyihin.  Uuden teknologian ansiosta hitsaustulos on erittäin laadukas, ja sama laatu toistuu kerta kerran jälkeen.

voimalaitokset.gif

Sahala Hexin tuotetarjonta kattaa voimalan kaikki lämmönsiirtimet ja syöttövesisäiliön.


Menetelmät ja materiaalit

Energiantuotanto edellyttää paitsi tehokkuutta myös äärimmäistä luotettavuutta. Tämän vuoksi voimalaitosten laitteiden valmistusmateriaalit valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen erityisvaatimusten mukaisesti. Pelkkä materiaalivalinta ei kuitenkaan riitä, vaan myös valmistusprosessit ja erityisesti hitsausmenetelmät on hallittava syvällisesti kohteiden olosuhteet tuntien.

sailio5.jpgKoska voimalaitosten laitteiden vaatimukset vaihtelevat suuresti, on käyttämämme materiaalivalikoima varsin laaja, ja se kattaa kaikki voimalaitosprosessien vaatimukset.
Seuraavassa muutamia tyypillisimpiä esimerkkejä työstämistämme metalleista:

 • hiiliteräkset
 • ruostumattomat teräkset
 • kuumalujateräkset
 • titaani
 • kupariseokset.

Prosessien ja materiaalien erikoisuudet otetaan huomioon myös suunnittelussa ja valmistuksessa. Hyödynnämme tarvittaessa viimeisimpiä huipputeknologioita, kuten vibraatioanalyysiä laitteistojen värähtelyjen matemaattiseen mallinnukseen ja FEM-menetelmää (Finite Element Method) lujuuslaskentaan. Meillä on myös valmiit ja hyväksytyt hitsausmenetelmät mitä erilaisimmille materiaaleille ja prosessivaatimuksille.


Korkeapaine-esilämmittimet

hp1.pngKorkeapaine-esilämmittimemme ovat U-putkityyppisiä, ja ne voidaan suunnitella toimimaan sekä vaaka- että pystyasennossa. Pystymallisen esilämmittimen vesikammiot voivat sijaita joko lämmittimen ylä- tai alaosassa. Esilämmitin on usein varustettu sisäisellä höyryn tulistuksen poistolla ja lauhteen jäähdyttimellä.


Matalapaine-esilämmittimet

lp2.pngMatalapaine-esilämmittimet ovat useimmiten U-putkityyppisiä, ja ne voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon. Niiden suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti kaasunpoistoon ja lauhteen jäähdyttimen painehäviöön.


Kaukolämmönsiirtimet

dh1.pngKaukolämmönsiirtimien termodynamiikka ja luotettavuus ovat voimalaitoksen tehokkuuden keskeisimpiä tekijöitä. Kaukolämmönsiirtimien suunnittelussa olemme panostaneet erityisesti höyryn sisään tuloon ja kaasun poiston tehokkuuteen. Luotettavuuden kannalta tärkeimpiä kohteita ovat eroosiovaikutusten estäminen, värähtelyjen hallinta sekä lauhteen happipitoisuuden minimointi tehokkaalla kaasun poistolla. Kaukolämmönsiirtimiemme asteisuusluku ja siihen liittyvät rakenteet mitoitetaan asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan.

 


Lauhduttimet

condenser-1.jpgLauhduttimiemme suunnittelussa painotetaan toiminnan luotettavuutta ja varsinkin värähtelyjen hallittavuutta sekä eroosiovaikutusten eliminointia. Myös toimiva kaasun poisto on tärkeä ominaisuus, joka parantaa lauhduttimen suorituskykyä vaativissa olosuhteissa. Lauhduttimien vesikammiot ovat usein jaettuja, ja ne varustetaan tarvittaessa puhdistusjärjestelmän vaatimilla virtausohjaimilla.


Apulauhduttimet

Apulauhdutin on prosessin tärkeä varalaite, ja sen tulee tarvittaessa käynnistyä nopeasti ja luotettavasti. Apulauhduttimen onkin kestettävä höyryn nopeat virtausmuutokset sekä suuret lämpötilavaihtelut.


Syöttövesisäiliöt

syottovesisailio.jpgSahala Hexin syöttövesisäiliöiden rakenneratkaisut ovat kehittyneet pitkällisen tuotekehityksen tuloksena. Kaskadi- tai spray-periaatteella toimivat kaasujen poistojärjestelmät ja koko syöttövesisäiliö suunnitellaan ja mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin laitokselle sopivaksi.


Höyryakut

hoyryakku.jpgHöyryakku on höyryjärjestelmien keskeinen elementti. Sen avulla voidaan tasata höyryntuotantoa ja kompensoida prosessin kuormitusvaihtelut sekä yllättävät häiriötilanteet lisäämällä verkoston höyryn määrää tai varastoimalla höyryä. Akku toimii myös lyhytaikaisena varavoimana, jos höyryntuotanto keskeytyy.

Sahala Hexin höyryakut suunnitellaan ja mitoitetaan lähtien höyryverkon prosessiteknisistä vaatimuksista ja tuotantostrategioista. Näin varmistetaan, että akun rakenne on luotettava, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ja että se toimii luotettavasti vielä vuosikymmentenkin painevaihteluiden jälkeen.

WE MIND YOUR BUSINESS.

Ollaan yhteydessä

Lähetä viesti