Online kunnossapito­järjestelmä Condition Monitoring

SSG Anywhere Condition Monitoring ennakoi ja valvoo laitteiden elinkaarta ja kuntoa. Condition Monitoring analyysimittausjärjestelmä on 24/7 Online- kunnonvalvontajärjestelmä moottoreille, vaihteille ja muille pyöriville laitteille. Järjestelmä tunnistaa alkavat viat automatisoidusti ja lähettää niistä hälytykset ja toimenpidekehotteet välittömästi. Viimeisimpään huippututkimukseen perustuvilla signaalin käsittelymenetelmillä Anywhere Condition Monitoring pystyy havaitsemaan alkavat laiteviat myös erittäin vaikeissa kohteissa.

Miksi?

Condition Monitoring sisältää laitteen vian havainnoinnin sekä vian vakavuuden arvioinnin. Järjestelmä pystyy myös ennustamaan laitteen jäljellä olevan käyttöiän historiadatan perusteella. Ennakoinnin avulla laitteille tehtävät huollot ja kunnostukset saadaan tehtyä suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Miten?

Järjestelmän toteutustapoina on kiinteä järjestelmä tai kohteeseen toimitettava mittasalkku. Järjestelmä voidaan yhdistää yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin erilaisten rajapintojen avulla. Mitta-anturit ja CPU:t valmistajasta riippumatta ovat liitettävissä järjestelmään. Mittasalkun avulla voidaan helposti todentaa epäillyt vikakohteet. Salkun asentaminen on todella helppoa. Tarvitaan ainoastaan 230 VAC- jännitesyöttö. Anturit kytketään salkkuun pistokeliitännällä ja kiinnitetään mitattavaan kohteeseen magneetilla.

Ennakoi

 • Varhaisen vaiheen vian havainnointi
 • Vian vakavuuden arviointi
 • Jäljellä olevan käyttöiän ennustaminen
 • Hankalien kohteiden ja ”normaalien” analyysimittausten ulottumattomissa olevien vikojen havainnointi
 • Voitelun toiminta
 • Kavitoinnin tunnistaminen
 • Pyörimisnopeuden määritys suoraan anturisignaalista
 • Suotimien automaattinen asettelu
 • Vian vakavuuden arviointi
 • Jäljellä olevan käyttöiän ennustaminen
 • Online mittausten lisäksi voidaan suorittaa reittimittauksia kannettavilla mittalaitteilla
SSG ANYWHERE