Teollisuuden kunnossa­pito- ja asennus­palvelut

Palveluidemme laadun perustana on ammattitaitoinen henkilöstömme, jolla on vankka konepaja- ja prosessiteollisuuskokemus. Myös nykyaikaiset teollisuuden kunnossapidon menetelmämme ja konepajamme kehitystyö vahvistavat kunnossapitotoimintaamme. Lisäksi hyödynnämme hankkeissamme valikoitua toimittajaverkosta.

Kokonaiskunnossapitoa suunnitellessamme teemme aluksi laitteistokartoituksen ja analysoimme laitteiden nykytilan. Tutkimustulosten sekä kustannus- ja kannattavuuslaskelmien perusteella laadimme kunnossapitosuunnitelman, joka käsittää koko tuotantokoneiston: prosessit, koneet, automaation, sähköistyksen, hydrauliikan ja kiinteistöt.

Suunnitelmalla taataan, että kunnossapitotoimet pitävät tuotannon tehokkaan ja minimoivat kiusalliset häiriöt. Tekemällä oikeita asioita varmistetaan samalla, että huolto- ja ylläpitotoimet ovat tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita.

 

Palvelumme kattavat kokonaiskunnossapidon sekä laajat kunnossapito- ja asennusprojektit

 

Kunnossapidon palvelutuotteemme
 • huolto-ohjelmat
 • ehkäisevä kunnossapito
 • kunnonvalvonta
 • laitekorjaus
 • häiriökorjaus
 • kuluvien komponenttien ylläpito
 • sähkö- ja automaatiohuolto

Kunnossapidon lisäksi palveluumme voidaan sisällyttää tuotannon tehokkuuden seuranta sekä prosessien ja laitteistojen kehityshankkeiden suunnittelu ja toteutus. Jatkuvalla seurannalla estetään tuotannon tehokkuuden ja laadun tasaisuuden huomaamaton hiipuminen. Kehityshankkeilla puolestaan varmistetaan, että laitteistot ovat teknisesti ja taloudellisesti aina ajan tasalla ja tuotantoteho täydessä iskussa vuosienkin jälkeen.

Jatkuvan kunnossapidon ohella tuotantokoneiston ylläpito edellyttää aika ajoin laajempia huolto- ja korjaustoimenpiteitä. SSG Sahala onkin erikoistunut myös teollisuuslaitosten vaativiin kunnossapitoprojekteihin kuten vuosi- ja seisokkihuoltoihin, lämmönvaihdinten, kattilalaitosten ja teollisuuspeltien huoltoihin sekä suuriin korjaushankkeisiin.

Asennuspalvelumme kattaa tyypillisesti
 • projektin johdon
 • suunnittelun
 • asennusvalvonnan
 • laitteistoasennukset
 • raportoinnin

Moderni kalustomme, konepajakapasiteettimme sekä ennen muuta prosessiasiantuntemuksemme ja kokenut henkilöstömme takaavat, että projektit suunnitellaan ammattitaidolla ja toteutetaan täsmällisesti ja turvallisesti.

Käytössämme ovat SFS-EN ISO 9001:2015 ja SFS-EN ISO 3834-2:2021 -laatujärjestelmät sekä PED:n mukaiset painelaiteluvat. Teräsrakenteillamme on SFS-EN 1090:n (EXC1, EXC2 ja EXC3) mukainen CE-merkintä. Lisäksi noudatamme asiakaskohtaisia ohjeita ja normeja.

TEOLLISUU­DEN KUNNOSSAPITO – SSG SAHALA!

WE MIND YOUR BUSINESS.