Teollisuuden kunnon­valvonta ja tiedonkeruu

SSG Anywhere® – pilvipalvelupoh­jai­nen tiedonkeruu, analysointi- ja seurantajärjes­telmä

SSG Anywhere on SSG Sahalan oma teollisuuden kunnonvalvonta- ja tiedonkeruujärjestelmä. Näin ollen helposti ja kustannustehokkaasti muokattavissa erilaisia tarpeita varten. SSG Anywhere on suunniteltu tarjoamaan täyden elinkaaren huolto- ja mittauspalvelut anturista raportointiin saakka. Pilvipalvelupohjaisessa järjestelmässämme on panostettu helppoon asennettavuuteen ja käyttöliittymän sujuvuuteen. Toimitamme Teollisuus 4.0 -tason ratkaisut avaimet käteen -palveluna.

SSG Anywhere on monipuolinen, useasta tuotealueesta koostuva, viimeisintä teknologiaa hyödyntävä tiedonkeruu-, analysointi- ja seurantajärjestelmä, joka lisää yrityksen tehokkuutta liiketoiminnan eri tasoille. Kerätty data tallennetaan keskitetysti Microsoft Azuren -pilvipalveluun, josta se on helposti käytettävissä web-pohjaisen käyttöliittymän kautta – myös mobiilisti. Data on muokattavissa, analysoitavissa, jalostettavissa sekä jaettavissa myös kolmannen osapuolen järjestelmiin. 

TIEDONKERUU- JA RAPORTOINTI­JÄRJESTELMÄ

Kerää reaaliaikaista tietoa tuotannosta,
koneista ja laitteista.

 • Mahdollistaa ajantasaisella
  tiedolla johtamisen
 • Lisää tuotannon läpinäkyvyyttä
  ja sujuvuutta
 • Tuo hiljaisen tiedon koko
  organisaation käyttöön
 • Helpottaa tallennetun datan
  tarkastelua ja analysointia

”Jos tuotantoprosessista
löytyy kriittisiä pisteitä,
niin ilman tätä
seurantajärjestelmää
ei kannata olla!”

Stig Westerlund
Soya Oy

Lue lisää järjestelmästä

ONLINE KUNNONVALVON­TA­JÄRJESTELMÄ

Valvoo 24/7 moottoreita, vaihteita
ja kaikkia pyöriviä laitteita.

 • Valvoo ja ennakoi laitteiden elinkaarta ja kuntoa
 • Tunnistaa yleisimmät alkavat viat
  automatisoidusti ja lähettää niistä hälytykset sekä toimenpidekehotteet
  välittömästi
 • Mahdollistaa vian vakavuuden
  arvioinnin ja jäljellä olevan eliniän ennustamisen
 • Pystyy havaitsemaan alkavat laiteviat myös erittäin vaikeissa kohteissa
 • Helpottaa huoltojen ja kunnostusten suunnittelua kustannustehokkaasti

Toteutustapoina kiinteä järjestelmä tai kohteeseen toimitettava mittasalkku.

Lue lisää järjestelmästä

TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITO­JÄRJESTELMÄ

Keskittyy ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon hallintaan.

 • Parantaa kone- ja laitekannan
  tilan ja kunnon hallintaa
 • Kertoo yhdellä silmäyksellä
  käytettävissä olevat koneet ja
  laitteet sekä niihin tulevat huollot
 • Helpottaa työsuunnittelua
 • Sujuvoittaa huolto- ja kunnossapitotarpeiden raportointia sekä tilausta

Kaikille, jotka vastaavat koneiden ja laitteiden huollosta sekä niiden tilasta.

Lue lisää järjestelmästä

HITSAUSKONEI­DEN
MITTAUS-
JÄRJES­TELMÄ

Tuottaa reaaliaikaista tietoa hitsauksen parametreista sekä tuottavuudesta.

 • Auttaa ennaltaehkäisemään muutoksia hitsauksen laadussa
 • Tuottaa dataa laadunhallinnan tueksi
 • Tallentaa mittausdatan tietokantaan, joka on tarkasteltavissa tosiaikaisena
 • Mahdollistaa työntekijäkohtaisen
  kirjautumisen

Helppokäyttöinen Plug and play
-asennus

Lue lisää järjestelmästä

Lataa esite

Kunnonvalvonta-esite

Muut kunnonvalvon­nan palvelut

REITTIMITTAUSLAITTEET:

SKF Microlog 80 AX
Prufhtechnik Vibxpert II

 • Reitttimittaukset
 • Vianselvitysmittaukset
 • Tasapainotukset asiakkaalla
 • Iskukokeet (ominaistaajuus)

Reitti-/vianselvitysmittauksien yhteydessä käytämme tarvittaessa:

 • Stetoskooppia
 • IP-lämpömittaria

Suoritamme myös:

 • Lämpökuvaukset
 • Laserlinjaukset
 • Takymetrimittaukset

Kysy lisää kunnonvalvonnan ammattilaisiltamme.

SSG Anywhere® – Teollisuuden kristallipallo

SSG Anywhere on monipuolinen, useasta tuotealueesta koostuva, viimeisintä teknologiaa hyödyntävä tiedonkeruu-, analysointi- ja seurantajärjestelmä, joka lisää yrityksen tehokkuutta liiketoiminnan eri tasoille. Kerätty data tallennetaan keskitetysti Microsoft Azuren -pilvipalveluun, josta se on helposti käytettävissä web-pohjaisen
käyttöliittymän kautta – myös mobiilisti. Data on muokattavissa, analysoitavissa, jalostettavissa sekä jaettavissa myös kolmannen osapuolen järjestelmiin.

Helppo käyttöönotto

SSG Anywhere on suunniteltu tarjoamaan täyden elinkaaren huolto- ja mittauspalvelut anturista raportointiin saakka. Pilvipalvelupohjaisessa järjestelmässämme on panostettu helppoon asennettavuuteen ja käyttöliittymän sujuvuuteen. Toimitamme Teollisuus 4.0 -tason ratkaisut avaimet käteen -palveluna.

Resurssit hyötykäyttöön

Mahdollistaa ajantasaisella tiedolla johtamisen. Lisää tuotannon läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta ja tuo hiljaisen tiedon koko organisaation käyttöön. Helpottaa tallennetun datan tarkastelua ja analysointia.

SSG Anywhere® on joustava

SSG Anywhere on SSG Sahalan oma tuote ja se on näin ollen helposti ja kustannustehokkaasti muokattavissa erilaisia tarpeita varten. SSG Anywhere on suunniteltu tarjoamaan täyden elinkaaren huolto- ja mittauspalvelut anturista raportointiin saakka. Pilvipalvelupohjaisessa
järjestelmässämme on panostettu helppoon asennettavuuteen ja käyttöliittymän sujuvuuteen. 

SSG ANYWHERE®

PILVIPALVELUPOHJAINEN TIEDONKERUU-, ANALYSOINTI- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄ. REAALIAIKAINEN DATA TUO LISÄARVOA LIIKETOIMINTAAN.

TEOLLISUUDEN KUNNONVALVONTA – SSG SAHALA!

WE MIND YOUR BUSINESS.