Teollisuuden kunnon­valvonta ja tiedonkeruu

SSG Anywhere – pilvipalvelupoh­jai­nen tiedonkeruu, analysointi- ja seurantajärjes­telmä

SSG Anywhere on SSG Sahalan oma teollisuuden kunnonvalvonta- ja tiedonkeruujärjestelmä. Näin ollen helposti ja kustannustehokkaasti muokattavissa erilaisia tarpeita varten. SSG Anywhere on suunniteltu tarjoamaan täyden elinkaaren huolto- ja mittauspalvelut anturista raportointiin saakka. Pilvipalvelupohjaisessa järjestelmässämme on panostettu helppoon asennettavuuteen ja käyttöliittymän sujuvuuteen. Toimitamme Teollisuus 4.0 -tason ratkaisut avaimet käteen -palveluna.

SSG Anywhere on monipuolinen, useasta tuotealueesta koostuva, viimeisintä teknologiaa hyödyntävä tiedonkeruu-, analysointi- ja seurantajärjestelmä, joka lisää yrityksen tehokkuutta liiketoiminnan eri tasoille. Kerätty data tallennetaan keskitetysti Microsoft Azuren -pilvipalveluun, josta se on helposti käytettävissä web-pohjaisen käyttöliittymän kautta – myös mobiilisti. Data on muokattavissa, analysoitavissa, jalostettavissa sekä jaettavissa myös kolmannen osapuolen järjestelmiin. 

TIEDONKERUU- JA RAPORTOINTI­JÄRJESTELMÄ

Kerää reaaliaikaista tietoa tuotannosta,
koneista ja laitteista.

 • Mahdollistaa ajantasaisella
  tiedolla johtamisen
 • Lisää tuotannon läpinäkyvyyttä
  ja sujuvuutta
 • Tuo hiljaisen tiedon koko
  organisaation käyttöön
 • Helpottaa tallennetun datan
  tarkastelua ja analysointia

”Jos tuotantoprosessista
löytyy kriittisiä pisteitä,
niin ilman tätä
seurantajärjestelmää
ei kannata olla!”

Stig Westerlund
Soya Oy

Lue lisää järjestelmästä

ONLINE KUNNONVALVON­TA­JÄRJESTELMÄ

Valvoo 24/7 moottoreita, vaihteita
ja kaikkia pyöriviä laitteita.

 • Valvoo ja ennakoi laitteiden elinkaarta ja kuntoa
 • Tunnistaa yleisimmät alkavat viat
  automatisoidusti ja lähettää niistä hälytykset sekä toimenpidekehotteet
  välittömästi
 • Mahdollistaa vian vakavuuden
  arvioinnin ja jäljellä olevan eliniän ennustamisen
 • Pystyy havaitsemaan alkavat laiteviat myös erittäin vaikeissa kohteissa
 • Helpottaa huoltojen ja kunnostusten suunnittelua kustannustehokkaasti

Toteutustapoina kiinteä järjestelmä tai kohteeseen toimitettava mittasalkku.

Lue lisää järjestelmästä

TEOLLISUUDEN KUNNOSSAPITO­JÄRJESTELMÄ

Keskittyy ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon hallintaan.

 • Parantaa kone- ja laitekannan
  tilan ja kunnon hallintaa
 • Kertoo yhdellä silmäyksellä
  käytettävissä olevat koneet ja
  laitteet sekä niihin tulevat huollot
 • Helpottaa työsuunnittelua
 • Sujuvoittaa huolto- ja kunnossapitotarpeiden raportointia sekä tilausta

Kaikille, jotka vastaavat koneiden ja laitteiden huollosta sekä niiden tilasta.

Lue lisää järjestelmästä

HITSAUSKONEI­DEN
MITTAUS-
JÄRJES­TELMÄ

Tuottaa reaaliaikaista tietoa hitsauksen parametreista sekä tuottavuudesta.

 • Auttaa ennaltaehkäisemään muutoksia hitsauksen laadussa
 • Tuottaa dataa laadunhallinnan tueksi
 • Tallentaa mittausdatan tietokantaan, joka on tarkasteltavissa tosiaikaisena
 • Mahdollistaa työntekijäkohtaisen
  kirjautumisen

Helppokäyttöinen Plug and play
-asennus

Lue lisää järjestelmästä

Lataa esite

Kunnonvalvonta-esite

Muut kunnonvalvon­nan palvelut

REITTIMITTAUSLAITTEET:

SKF Microlog 80 AX
Prufhtechnik Vibxpert II

 • Reitttimittaukset
 • Vianselvitysmittaukset
 • Tasapainotukset asiakkaalla
 • Iskukokeet (ominaistaajuus)

Reitti-/vianselvitysmittauksien yhteydessä käytämme tarvittaessa:

 • Stetoskooppia
 • IP-lämpömittaria

Suoritamme myös:

 • Lämpökuvaukset
 • Laserlinjaukset
 • Takymetrimittaukset

Kysy lisää kunnonvalvonnan ammattilaisiltamme.

SSG Anywhere – Teollisuuden kristallipallo

SSG Anywhere on monipuolinen, useasta tuotealueesta koostuva, viimeisintä teknologiaa hyödyntävä tiedonkeruu-, analysointi- ja seurantajärjestelmä, joka lisää yrityksen tehokkuutta liiketoiminnan eri tasoille. Kerätty data tallennetaan keskitetysti Microsoft Azuren -pilvipalveluun, josta se on helposti käytettävissä web-pohjaisen
käyttöliittymän kautta – myös mobiilisti. Data on muokattavissa, analysoitavissa, jalostettavissa sekä jaettavissa myös kolmannen osapuolen järjestelmiin.

Helppo käyttöönotto

SSG Anywhere on suunniteltu tarjoamaan täyden elinkaaren huolto- ja mittauspalvelut anturista raportointiin saakka. Pilvipalvelupohjaisessa järjestelmässämme on panostettu helppoon asennettavuuteen ja käyttöliittymän sujuvuuteen. Toimitamme Teollisuus 4.0 -tason ratkaisut avaimet käteen -palveluna.

Resurssit hyötykäyttöön

Mahdollistaa ajantasaisella tiedolla johtamisen. Lisää tuotannon läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta ja tuo hiljaisen tiedon koko organisaation käyttöön. Helpottaa tallennetun datan tarkastelua ja analysointia.

SSG Anywhere on joustava

SSG Anywhere on SSG Sahalan oma tuote ja se on näin ollen helposti ja kustannustehokkaasti muokattavissa erilaisia tarpeita varten. SSG Anywhere on suunniteltu tarjoamaan täyden elinkaaren huolto- ja mittauspalvelut anturista raportointiin saakka. Pilvipalvelupohjaisessa
järjestelmässämme on panostettu helppoon asennettavuuteen ja käyttöliittymän sujuvuuteen. 

SSG ANYWHERE

PILVIPALVELUPOHJAINEN TIEDONKERUU-, ANALYSOINTI- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄ. REAALIAIKAINEN DATA TUO LISÄARVOA LIIKETOIMINTAAN.

TEOLLISUUDEN KUNNONVALVONTA – SSG SAHALA!

WE MIND YOUR BUSINESS.