Tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä Data Acquisition

Miksi?

Data Acquisition tehostaa liiketoimintaa organisaatiosi kaikilla tasoilla ja mahdollistaa ajantasaisella tiedolla johtamisen. Järjestelmän avulla pystyt tosiaikaisesti hallinnoimaan kaikkia tuotannon prosesseja kaikkine vaiheineen. Järjestelmän käyttöönotto lisää tuotannon läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta luotettavasti ja kustannustehokkaasti ja tuo ns. hiljaisen tiedon koko organisaation käyttöön. 

Miten?

Järjestelmässä on panostettu helppoon asennettavuuteen sekä käyttöliittymän helppouteen ja sujuvuuteen. Kaikki mitattu data säilyy tallessa pilvessä ja tarvittaessa paikallisesti halutun puskurointiajan mukaisesti. Järjestelmän avulla dataa on helppo tarkastella ja analysoida jälkikäteen.

Data Acquisition sisältää kootun tehdasnäkymän kaikista järjestelmään liitetyistä laitteista, konekortit kaikille järjestelmään liitetyille laitteille, live datojen näytöt, dashboard näkymät, esimerkiksi layout pohjainen graafinen käyttöliittymä asiakkaan piirustusten pohjalta, infonäyttö näkymät, helppoon sisäiseen viestintään, mittausdatan suodatuksen, hälytysten asettelut ja näytöt, hälytysten sähköposti- ja tekstiviestilähetyksen sekä datojen raporttien tulostuksen. 

Resurssit hyötykäyttöön

  • Työn tehostuminen
  • Turhien ja päällekkäisten työvaiheiden poistuminen
  • Ylitöiden vähentyminen
  • Työryhmien välisen yhteistyön parantuminen
  • Hiljainen tieto näkyväksi
  • Työviihtyvyys
  • Raaka-aineiden ja energian mahdollisimman tehokas hyödyntäminen
  • Laadunvalvonta
SSG ANYWHERE