Kalleimmat hetket

Seisokit ovat teollisuudessa aina kalliita, mutta erityisen kalliiksi käyvät ennalta arvaamattomat tuotantokatkot. Usein ne johtuvat yllättävistä laitevioista, ja tilanne on entistäkin hankalampi, jos tarvittavia varaosia tai huoltohenkilöstöä ei ole välittömästi saatavilla. Yllättäen vikaantunut laite voi myös vahingoittaa prosessin muita osia ja aiheuttaa työturvallisuusriskejä.

Juuri näihin ongelmiin SSG:n ennakoiva kunnonvalvontapalvelu pureutuu.

Kaikki laitteet vikaantuvat enemmin tai myöhemmin, mutta ennakoiva kunnonvalvonta seuraa laitteiden toimintaa suunnitelmallisesti ja tunnistaa odotettavissa olevat vikaantumiset hyvissä ajoin. Näin ollen kunnonvalvonta ei paranna ainoastaan tuotannon tehokkuutta, vaan se vähentää samalla myös kunnossapitokustannuksia. Kun tunnistetaan ketjun heikoimmat lenkit, tiedetään myös ne vahvimmat. Näin kunnossapitoresurssit, kuten henkilöstö ja varaosat, voidaan mitoittaa optimaalisesti ja suunnata huoltotoimet oikeisiin kohteisiin oikeaan aikaan.

Esimerkkejä ennakoitavista vioista:

  • laakereiden kunto
  • epätasapaino
  • linjausvirheet
  • mekaaninen väljyys
  • vaihteen hammasvauriot
  • voiteluongelmat
  • laitteiden kuumentuminen
  • vialliset sähkökomponentit

Elinkaaren hallinta

SSG:n kunnonvalvontapalvelu kattaa tuotantolinjan ja sen osien koko elinkaaren. Se alkaa tuotantolaitteiden ja niiden kunnon kartoituksella. Kartoituksessa mitataan muun muassa pyörivien laitteiden – kuten sähkömoottoreiden, pumppujen ja vaihteiden – värähtelyjen tasot. Tasot talletetaan tietokantaan ja niitä käytetään myöhemmässä vaiheessa tehtävien mittausten referensseinä. Yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan tuotantolinjalle myös reittimittaussuunnitelmat, jotka ohjeistavat, miten ja milloin eri laitteita seurataan.

Uusien prosessilaitteiden elinkaari alkaa PSK-standardin mukaisella vastaanottotarkastuksella. Tarkastuksella varmistetaan, että laitteet ovat ehjiä ja että linjaukset sekä muut asennustoimet on tehty oikein. Myös uusien laitteiden värähtelytasot tallennetaan referensseiksi.

Paljastavat taajuudet

Asiakkaan kanssa laadittujen reittimittaussuunnitelmien mukaisesti tuotantolaitoksen eri laitteiden värähtelyt mitataan määrätyin väliajoin ja tulokset tallennetaan mittaustietokantaan. Värähtelymittaukset tehdään kannettavalla Microlog-värähtelyanalysaattorilla. Jos mitattavan laitteen luo on hankala päästä, voidaan siihen asentaa kiinteä anturi ja viedä mittaussignaali kaapelilla sopivampaan paikkaan.

Värähtelymittaus antaa täsmällistä tietoa pyörivien laitteiden kunnosta. Kukin pyörivä komponentti värähtelee omalla ominaistaajuudellaan, jonka muutos ilmaisee laitteen vikaantumisen jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi kun tunnetaan laakerin valmistaja, sen tyyppi ja pyörimisnopeus, niin värähtelymittaus paljastaa, onko vika laakerin sisä- vai ulkokehällä vai onko pidin tai vierintäelin vaurioitunut. Tämän tiedon avulla pystytään määrittelemään vian kriittisyys.

Värähtelymittausten lisäksi laitteita voidaan tutkia tilanteen mukaan myös lämpökameralla, stroboskoopilla tai stetoskoopilla. Lämpökamera on varsin monipuolinen tarkastustyökalu, ja sen avulla voidaan tunnistaa muun muassa laakerivauriot, vialliset sähkökytkennät ja -komponentit. Stroboskooppi helpottaa pyörivien osien tarkastusta; sen valokiila voidaan synkronoida kierrosnopeuteen, ja siten se mahdollistaa kohteen visuaalisen tarkastelun laitteen käydessä. Stetoskoopilla voidaan puolestaan kuunnella laitteiden toimintaa aistinvaraisesti. Tämä on nopea keino poimia vikaantuneet kohteet esimerkiksi ennen suunniteltua seisokkia; ja jos tarvetta ilmenee, voidaan tarkentavia mittauksia tehdä Microlog-värähtelyanalysaattorilla.

Kunnonvalvonnan yhteyshenkilöt

Timo Rahikainen
aluejohtaja
Puh. 040 824 8217
[email protected]

Petteri Leppänen
ennakkohuolto- ja mittauspalveluasiantuntija
Puh.0400 281 892
[email protected]

WE MIND YOUR BUSINESS.