Teollisuuden kunnossapito­järjestelmä Maintenance Manager

Maintenance Manager on koneiden ja laitteiden ylläpidon, kunnon ja vikojen raportointi- ja seurantajärjestelmä. Järjestelmän avulla pystytään raportoimaan, lisäämään ja välittämään tärkeää tietoa koneista ja laitteista kaikille niitä käyttäville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Järjestelmä on tarkoitettu kaikille, jotka vastaavat koneiden ja laitteiden huollosta sekä niiden tilasta, alasta ja laitteesta riippumatta. Maintenance Manager voi olla joko itsenäinen, tai se voidaan liittää muun Anywhere-järjestelmän yhteyteen täydentäen laitteista kerättävää dataa.

Miksi?

Maintenance Managerin avulla saadaan helposti kone- ja laitekannan tila ja kunto hallintaan. Reportingin näkymä kertoo yhdellä vilkaisulla koko laitekannan, niiden kunnon, toimenpiteet mitä niille on tehty ja toimenpiteet, jotka täytyy tehdä. Järjestelmässä on helposti tulkittavat, eriväriset signaalit, jotka kertovat koneen ja laitteen tilasta sekä toimenpiteiden kiireellisyydestä. 

Maintenance Manager helpottaa mm. työnsuunnittelua. Järjestelmän avulla pystyy näkemään esimerkiksi mitkä koneet ja laitteet ovat käytettävissä, mihin on tulossa huoltoja tai mitkä laitteet ovat tulossa elinkaarensa päähän. Järjestelmä helpottaa tilan, vikojen, puutteiden jne. havainnointia sekä kertoo myös tärkeistä huomioista esimerkiksi koneille ja laitteille suoritetuista toimenpiteistä kuten; tulevista katsastuksesta, tehdyistä huolloista, suoritetuista rasvauksista tai ketjujen vaihdoista jne.

Miten?

Anywher Maintenance Manager-järjestelmän appi ladataan mobiililaitteelle, tabletille tai tietokoneelle. Koneisiin ja laitteisiin liimataan QR-koodit, joiden viivakoodit luetaan osoittamalla niihin puhelimen kameraa, jolloin kyseisen koneen tai laitteen konekortti aukeaa. Koneiden ja laitteiden tilan raportointi tehdään joko kirjoittamalla tai sanelemalla, puheesta tekstiksi toiminnolla, jolloin kohteen tila päivittyy välittömästi ylläpitonäkymään.

Järjestämme jokaiselle vastuuhenkilölle yhteisen 2 tunnin koulutuksen järjestelmän käyttöön. Kone- ja laitetiedot on helppo syöttää järjestelmään itse. Tarjoamme myös avaimet- käteen palvelua, jossa syötämme koneiden ja laitteiden tiedot järjestelmään asiakkaan puolesta.

Maintenance Manager

  • Helppolukuinen järjestelmä
  • Toimii tietokoneella ja mobiililaitteella
  • Voidaan lisätä kaikenlaisia tiedostoja, tekstit, kuvat jne.
  • Tallennettu data koko koneen tai laitteen historiasta
  • Kommenttien lisäykset ja muokkaukset kirjoittamalla tai sanelemalla
  • Sähköposti- ja tekstiviestihälytykset
  • Päivämäärähälytykset
SSG ANYWHERE