Selluteollisuuden laitteiden suunnittelu ja valmistus edellyttävät vankkaa prosessi­tuntemusta

Selluteollisuus on ollut Sahala Hexin keskeisimpiä asiakkaita jo yli 50 vuoden ajan. Vankka kokemuksemme selluprosesseista, käytettävistä valmistusmateriaaleista sekä johdonmukainen tuotteiden ja valmistusmenetelmien kehitystyö takaavat, että yksilöllisesti suunnitellut ja valmistetut laitteemme toimivat kohteessa kuin kohteessa luotettavasti ja tehokkaasti.

Eräs esimerkki tästä on täysin automaattinen MaTIC 500 -orbitaalihitsausjärjestelmämme, jolla liitämme lämmönsiirtimien putket putkilevyihin.  Uuden teknologian ansiosta hitsaustulos on erittäin laadukas, ja sama laatu toistuu kerta kerran jälkeen

Tuotevalikoimamme kattaa sellutehtaan vaativimmatkin kohteet:

 • putkilämmönvaihtimet
 • höyryakut
 • syöttövesisäiliöt

Sahala Hexin lämmönvaihtimet ovat mukana sellun tuotannossa puunkäsittelyssä, keitossa, pesussa, valkaisussa, haihduttamolla, soodakattilalla sekä kaustisoinnissa.

Menetelmät ja materiaalit

Sellutehtaan prosessiolosuhteet edellyttävät, että laitteiden valmistusmateriaalit valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen erityisvaatimusten mukaisesti. Pelkkä materiaalivalinta ei kuitenkaan riitä, vaan myös valmistusprosessit ja erityisesti hitsausmenetelmät on hallittava syvällisesti kohteiden olosuhteet tuntien.

Koska vaatimukset prosesseissa vaihtelevat suuresti, on käyttämämme materiaalivalikoima varsin laaja. Seuraavassa muutamia tyypillisimpiä esimerkkejä työstämistämme metalleista:

 

 • ruostumattomat teräkset
 • duplex-teräkset
 • superausteniittiset teräkset (6Mo)
 • compound-materiaalit
 • hiiliteräkset
 • nikkeliseokset (esim.  Alloy 825, Alloy 625, Monel 400)
 • titaani

Prosessien ja materiaalien erikoisuudet otetaan huomioon myös suunnittelussa ja valmistuksessa. Hyödynnämme tarvittaessa viimeisimpiä huipputeknologioita, kuten vibraatioanalyysiä laitteistojen värähtelyjen matemaattiseen mallinnukseen ja FEM-menetelmää (Finite Elemet Method) lujuuslaskentaan. Meillä on myös valmiit ja hyväksytyt hitsausmenetelmät mitä erilaisimmille materiaaleille ja prosessivaatimuksille.

Lämmönsiirtimille ei pelkkä termodynamiikka riitä

Sellutehtaan erityisolosuhteet asettavat lämmönsiirtimille poikkeuksellisia vaatimuksia. Korkeat paineet ja lämpötilat eivät ole ainoa haaste, vaan sellutehtaan lämmönsiirtimet joutuvat käsittelemään erilaisia lipeitä, likaislauhteita ja muita aineita, joiden koostumus, epäpuhtaudet ja viskositeetti vaihtelevat merkittävästi. Tällaiset prosessimuuttujat ja häiriöt edellyttävätkin lämmönsiirrinten rakenteelta paljon enemmän kuin vain optimaalista termodynamiikkaa.

Näiden tekijöiden hallitseminen lämmönsiirrinten kehityksessä, sovellusten suunnittelussa ja mitoituksessa ei onnistu ilman vankkaa kokemusta selluprosessien käyttäytymisestä. Sitä Sahala Hexille on kertynyt vuosikymmenten aikana tuhansista lämmönsiirtimistä.

Lämmönsiirtimemme kattavat koko sellutehtaan:

 

Keitto

 • Keittokierron lämmitin
 • Keittokierron lauhdutin
 • Lipeän jäähdytin
 • Ensiö- ja toisiolauhdutin
 • Tärpättikaasulauhduttimet
 • Hakesiilon hönkälauhdutin

Valkaisu ja pesu

 • Suodoksen jäähdytin
 • ClO2-lämmitin

Haihduttamo

 • Ensiö- ja toisiolauhdutin
 • Strippauskolonnin lauhduttimet
 • Lipeän lämmittimet
 • Lauhteen jäähdytin
 • Kiehutin

Soodakattila

 • Dolezal
 • Korkeapaine-esilämmitin
 • Lipeän epäsuora esilämmitin

Syöttövesisäiliöt

Sahala Hexin syöttövesisäiliöiden rakenneratkaisut ovat kehittyneet pitkällisen tuotekehityksen tuloksena. Kaskadi- ja suodinperiaatteella toimivat hapen ja hönkäkaasujen poistojärjestelmät ja koko syöttövesisäiliö suunnitellaan ja mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin voimakattilalle sopivaksi.

Höyryakut

Höyryakku on höyryjärjestelmien keskeinen elementti. Sen avulla voidaan tasata höyryntuotantoa ja kompensoida prosessin kuormitusvaihtelut sekä yllättävät häiriötilanteet lisäämällä verkoston höyryn määrää tai varastoimalla höyryä. Akku toimii myös lyhytaikaisena varavoimana, jos höyryntuotanto keskeytyy.
Sahala Hexin höyryakut suunnitellaan ja mitoitetaan lähtien höyryverkon prosessiteknisistä vaatimuksista ja tuotantostrategioista. Näin varmistetaan, että akun rakenne on luotettava, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ja että se toimii luotettavasti vielä vuosikymmentenkin painevaihteluiden jälkeen.
WE MIND YOUR BUSINESS.