Soya Oy suosittelee Anywhere -prosessiseurantajärjestelmää

Jalotofu -tuotemerkistä tunnettu Soya Oy on ollut aina aikaansa edellä. Siitä kertoo myös käyttöönotettu SSG Anywhere -prosessiseurantajärjestelmä, jonka he ovat nimenneet Wainaniksi, tofun esi-isän mukaan. Ihan uusi tuote tofu ei suinkaan ole, vaikka suuren kansan tietoisuuteen se on tullut vasta joitakin vuosia sitten. Nimittäin historiankirjat kertovat, että Wainan -niminen mies olisi kirjoittanut tofusta jo yli 2000 vuotta sitten. Vuonna 1989 perustettu Soya Oy on ollut aikaansa edellä ja uskonut tofumarkkinoihin jo yli 30 vuotta.


Soya Oy:n kehitysjohtaja Stig Westerlund on ollut mukana yrityksessä sen alkumetreiltä saakka. 1990-luvun alkupuolella hän otti vastuulleen Japanista tilatun tuotantolinjan ja sen kehittämisen. Alkuun tuotanto oli hyvin pienimuotoista. Vuosien saatossa toiminta kehittyi ja viime vuosina kasvu on ollut todella voimakasta. Stig Westerlund kertoo, että hänen matkansa tofun pariin on ollut ehkä jollain tapaa poikkeuksellinen. Kun hän maistoi tofua ensimmäistä kertaa, hän tiesi heti, että tofu oli hänen juttunsa. Se sopi täydellisesti hänen makuaistiinsa, vaikka ensi kertaa maistettu tofu olikin täyssäilyketofua, joka on hyvin steriloitu tuote ja usein kuiva sekä mauton. Kun Stig maistoi ensimmäisen kerran tuoretta tofua Soya Oy:n tuotantolinjalta, ero aiemmin maistettuun tofuun oli radikaali. ”Ajattelin heti, että tällaisena tämä tuote pitää saada kuluttajille”, Stig muistelee. Siitä tulikin yrityksen kantava ajatus – vastuullisesti valmistettua tofua mahdollisimman tuoreena, kuohkeana ja hyvänmakuisena kuluttajan lautaselle, tuotteen säilyvyys ja turvallisuus huomioiden.
 
Tämän Stigin ajatuksen pohjalta Soya Oy lähti kehittämään tuotetta ja tuotantoa. Tuote täytyi saada säilymään ilman niitä prosesseja, jotka tekivät tuotteesta täyssäilykkeen. Soya Oy:n tie on ollut pitkä ja monimutkainen, sillä koko alkuperäinen tuotantomenetelmä piti suunnitella uusiksi sekä täytyi kehittää omia laitteita tuotantomenetelmän tueksi. Ensin tuotanto laitettiin toimimaan pienen mittakaavan skaalalla ja myöhemmin se laajennettiin isoon tuotantokaavaan. ”Aikaa se vei, sillä yhden uuden laitteen sisäänajoon meni viisi vuotta, ennen kuin se saatiin toimimaan lopulta koko tuotantomittakaavassa”, Stig Westerlund kertoo.
 
Tuotannon siirtyminen tehdasautomaation alle
 
Eräs saaristossa ”Brainstorm”-teemalla vietetty henkilöstöpäivä sai aikaan ison muutoksen. Siellä Stigin veli Sten toi pöydälle kehityshankeidean koko tuotannon siirtämisestä tehdasautomaation alle. ”Keskustelimme asiasta, jonka jälkeen totesimme, että idea oli hyvä ja se kannattaisi toteuttaa. Lähdimme viemään ideaa eteenpäin Savon Automaatio Oy:n kanssa ja hankimme tehdasautomaatiojärjestelmän, jonka ensimmäiset osat otettiin käyttöön noin 5 vuotta sitten. Pikkuhiljaa järjestelmää on laajennettu ottamalla eri prosessivaiheita ohjauksen alle. Tänä päivänä meillä ei oikeastaan ole enää prosessivaiheita, joita ei olisi automatisoitu”, Stig kertoo. Soya Oy:n tuotantotehtaasta löytyy automaatiojärjestelmä Beckhoffin kosketusnäyttöjä, joista koko valmistusprosessia ohjataan. ”Tehdasautomaatioon siirtyminen oli iso satsaus, mutta välttämätön. Niin kauan, kun ihminen on vääntämässä vipuja ja venttiilejä, on inhimillisen virheen mahdollisuus suurempi. Mitä monimutkaisemmaksi tuotantokokonaisuus menee, sitä todennäköisempää on, että virheitä tapahtuu”, Stig tarkentaa.
 
SSG Anywhere prosessiseurantajärjestelmä ristittiin Soya Oy:llä Wainaniksi
 
Noin 2,5 vuotta sitten tuli Soya Oy:n tuotantolinjassa vastaan isompia ongelmia. Jokin prosessissa ei täsmännyt, vaan syntyi laatuvaihtelua sekä hävikkiä. Tämä johti lopulta siihen, että Stig linnoittautui päiviksi valvomoon pähkäilemään missä vika oikein on. Hän pääsi kiinni käppyröihin ja dataan, mutta ne olivat todella vaikealukuisia. Lopulta ongelman alkamisen ajankohta saatiin paikallistettua muutaman kuukauden taakse ja takautuvasta tuotantodatasta päästiin kiinni ongelman juurisyihin. Mutta prosessi oli ollut valtavan työläs ja aikaa vievä. Kun ongelma saatiin korjattua, heräsi kysymys eikö dataa saisi yhtään helpommin luettavaksi. Silloin Stig otti yhteyttä Savon Automaatioon ja sai kuulla, että on olemassa yritys, SSG Sahala Oy, jolla on SSG Anywhere -prosessiseurantajärjestelmä, joka louhii tällaisen tiedon järjestelmästä ja jalostaa sen ymmärrettävään muotoon. ”Totesimme heti, että juuri tällaisen järjestelmän me tarvitsemme. Innostuimme aluksi niin paljon, että halusimme dataa lähes kaikesta”, Stig naurahtaa. Lopulta Soya Oy karsi suurimman osan pois ja otti automaatiojärjestelmään ne data -pisteet, jotka olivat kriittisimmät. Tämä SSG Sahalan prosessiseurantajärjestelmä sai Soya Oy:lla nimekseen Wainan, tofun esi-isän mukaan.
 
Järjestelmän hyödyt ja yhteistyön sujuvuus
 
Järjestelmän käyttöönotto sujui todella helposti ja vuosien varrella on tarvinnut tehdä vain pientä hienosäätöä. Oleellinen ero entiseen on se, että Soya Oy:n itsekehittämän tuotantomenetelmän ja prosessinkokonaisuuden kriittinen data piirtyy koko ajan näytölle ja se on helposti haettavissa myös takautuvasti. ”Jos huomaamme, että joku homma ei toimi, näemme heti, milloin ongelma on alkanut. Sitten etsimme Wainanista sen ajankohdan ja katsomme mitä data kertoo meille. Järjestelmän datasta näemme kaikki heilahdukset ja epävakaudet ja pääsemme kiinni ongelmaan. Ongelma saattaa olla jokin kunnossapidon toimenpide tai sitten laitteessa on tapahtunut jotain. Laitteet ja säätimet eivät ole ikuisia, joten ongelman voi aiheuttaa esimerkiksi laitteen kuluva osa. Ongelman aiheuttaja voi olla myös osa, joka on tullut tiensä päähän, ja ominaisuudet ovat muuttuneet sen vuoksi. Pienikin juttu voi vaikuttaa isosti prosessiin ja koko lopputulokseen. On ensiarvoisen tärkeää, että me näemme ongelman syyn saman tien”, Stig toteaa.
 
”Nykyisin, kun eteemme tulee ongelma, meidän tuotantovastaavat tietävät heti käydä katsomassa Wainanista mitä arvoille on oikein tapahtunut. Tämä opettaa meitä ymmärtämään prosessia syvällisesti, sillä pystymme nykyisin jo pienistäkin oireista päättelemään mikä prosessissa on todennäköisesti pielessä. Toinen todella hieno asia on se, että jos haluamme tehdä jollakin idealla koeajoja, niin näemme järjestelmästä heti, millaisilla arvoilla homma toimii paremmin ja se dokumentoituu jatkojalostusta ajatellen”, Stig kertoo. Soya Oy käyttää Wainania myös laatujärjestelmätyökaluna sekä tarviketurvallisuusvaarojen hallintakeinona. ”Meillä tarkastetaan Wainanista päivittäin tiettyjä, määritettyjä asioita, joilla varmennamme tuotantoprosessia. Esimerkiksi tietyt lämpötilamittaukset tallentuvat ja dokumentoituvat tätä kautta valvontajärjestelmään, josta me seuraamme niitä päivittäin”.
 
Stig Westerlund kertoo, että seurantajärjestelmä on ollut todella helppokäyttöinen- ja lukuinen. Myös yhteistyö SSG Sahala Oy:n kanssa on sujunut moitteettomasti. ”Kun kehitys menee jatkuvasti eteenpäin, tulemme sen myötä tarvitsemaan myös uusia parametreja, joita seurata. Kun laitamme sähköpostilla SSG:lle pieniä muutos- ja lisäystoiveita, niin ne ovat viimeistään seuraavana päivänä jo järjestelmässä. Yksi järjestelmän hyödyistä meille on myös se, että sen avulla pystymme laskemaan joka päivä tuotannon hyötysuhteen sekä tehon ja niiden vaikutukset. Järjestelmän datasta näemme välittömästi, mikä on vaikuttanut mihinkin. Rehellisesti voin sanoa, että SSG Anywhere -järjestelmä yhdistettynä tehdasautomaatioon on kriittinen ja keskeinen tekijä Soya Oy:n tuotannon laadun varmistuksessa”, Stig toteaa.
 
Liikennevalot
 
Helppokäyttöisyydestä Stig mainitsee vielä Wainanin dashbordissa näkyvät ns. liikennevalot. ”Meillä on yrityksessä keskeisellä paikalla infotaulu, jonne Wainan siirtää reaaliaikaista tietoa tuotannosta. Näemme yhdellä vilkaisulla, onko liikennevalot vihreät eli onko kaikki kunnossa, vai onko jokin varoittavalla keltaisella tai jopa hälyttävällä punaisella. Dashboardissa näkyy mm. onko tehdas käynnissä, kuinka se on ollut tänään käynnissä, onko kaikki kunnossa vai pitääkö johonkin asiaan puuttua. Näemme esimerkiksi myös sen, kuinka paljon meillä on ajamatta raaka-ainetta tältä päivältä, jonka perusteella tuotannonsuunnittelija pystyy arvioimaan, ehditäänkö tuotanto ajamaan suunnitelman mukaisesti aikataulussa. Dashboard on helposti muokattavissa ja jokainen raja-arvo pystytään säätämään itse. Voimme asettaa kaikelle omat parametrirajat sen mukaan, kuinka paljon sallimme prosessin huojua ennen kuin se menee Wainanissa keltaiseksi tai punaiseksi”. Stig kertoo myös, että heiltä löytyy eri kriittisyysasteita eri prosesseille. ”Esimerkiksi, jos laadunvalvonnan osalta puhutaan kriittisestä hallintapisteestä, mikä on tuoteturvallisuuden kannalta kriittinen asia, niin siellä ei sallita minkään näköistä heittoa. Siellä rajapisteet on säädetty niin, että pienikin heilaus vetää sen välittömästi punaiselle. Toiset ovat taas vähemmän kriittisiä prosessivaiheita, joiden raja-arvoissa sallimme heiluntaa. Koko henkilöstömme saa dashboardin kautta livetietoa, jota pystymme myös tarkentamaan tarvittaessa taaksepäin. Kuinka kätevää, että pystymme nykyisin seuraamaan helposti, minkälainen tilanne tuotannossa on nyt, minkälainen se oli eilen, viime viikolla tai vuosi sitten”, Stig iloitsee.
 
SSG Anywheren projektipäällikkö Mikko Liukko kertoo, että järjestelmän tietokantapohjaisuus mahdollistaa tämän kaiken. Dataa pystytään käsittelemään helposti ja monipuolisesti sekä sitä voidaan myös jakaa kaikille tietoa tarvitseville. SSG Anywheren yksi tärkeä ominaisuus on myös se, että se pystytään liittämään kaikkiin tuotannonohjausjärjestelmiin ja siihen päästään käsiksi myös etänä. Viimeisintä teknologiaa hyödyntävän järjestelmän dataan päästään käsiksi myös mobiilisti, vaikka kotisohvalta käsin. SSG Anywhere tarjoaa myös ratkaisun ns. hiipiviin ongelmiin. ”Monissa tuotantolaitoksissa tapahtuu pikkuhiljaa hiipiviä ongelmia, joita ei havaita päivittäisessä työssä. Ongelman ilmetessä meidän pitää päästä kiinni dataan takautuvasti, vaikka vuoden taakse, jotta ongelman alkulähteelle ja juurisyyhyn päästään käsiksi. Ja se on mahdollista SSG Anywheren avulla”, Mikko kertoo.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Stig Westerlund kertoo, että Soya Oy:n alussa luoma strategia on osoittautunut toimivaksi ja Soya Oy pärjää edelleen loistavasti kilpailussa tofumarkkinoilla. ”Olemme osanneet ennakoida mitä tulee tapahtumaan ja olemme tehneet sen eteen kovasti töitä. Tänä päivänä hintakilpailu on kovaa, mutta myös laatu on avainasemassa. Mitä tietoisemmaksi kuluttajat tulevat, sen paremmin laadukas, vastuullisesti valmistettu, maukas, proteiinipitoinen tofu tulee pärjäämään kilpailussa myös tulevaisuudessa. Meillä on jatkuvasti käynnissä kehityshankkeita, joilla tuotteita aiotaan uudistaa ja parantaa myös tulevaisuudessa.” Hiljattain kuluttajille tehdyssä makupaneelissa testattiin myös Soyan uutta tuotetta, joka on Stigin mukaan evoluution seuraava vaihe. ”Uusi tuote voitti makupaneelissa meidän nykyisen, erittäin suositun tuotteemme. Me Soya Oy:lla tiedämme, että aina on parannettavaa ja tulemme kehittämään meidän reseptiikkaa ja menetelmiä jatkossakin”, Stig kertoo.
 
Tänä päivänä Soya Oy:n suurin haaste on Stig Westerlundin mukaan se, kuinka pysyä kasvussa mukana. ”Yksi merkittävin päätös, jonka teimme vuosikymmeniä sitten, oli se, että ryhdyimme jo silloin miettimään miten tulemme pärjäämään tulevaisuudessa. Kuinka pärjäämme 10- 20 vuoden päästä Euroopan isoille tehtaille? Päätimme silloin, että meillä täytyy olla laatustandardit ja meidän täytyy pystyä tekemään parempaa laatua kuin muut ja se meidän pitää pystyä vielä osoittamaan. Tämä päätös on kantanut meitä nämä vuodet ja, koska suuntaamme katseet edelleenkin eteenpäin, uskon, että se tulee kantamaan meitä myös tulevaisuudessa”, Stig toteaa.
 
Palataan lopuksi vielä Wainaniin. Ei tofun esi-isään, vaan prosesssiseurantajärjestelmä SSG Anywhereen. Kun Stigiltä kysyy, suosittelisiko hän järjestelmää muille, tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä: ”Jos tuotantoprosessi on sellainen, että sieltä löytyy kriittisiä pisteitä, niin ilman tätä seurantajärjestelmää ei kannata olla! Tämä järjestelmä ennakoi ja pelastaa takuulla monelta ongelmalta.”
 
 
Oy Soya Ab on valmistanut vastuullisesti jalotofua luomusoijapavuista jo vuodesta 1989. Soyan tuotantolinja sijaitsee Tammisaaressa ja se työllistää 30 henkilöä.

Tutustu myös

ULKOINEN TIEDOTE

ULKOINEN TIEDOTE

SSG Sahalan myynti Elcoline Groupille on saanut kilpailuviranomaisen hyväksynnän