SSG Sahalan myynti Elcoline Groupille on saanut virallisen vahvistuksen ja SSG Sahala on 1.3.2024 alkaen osa Elcolinea. SSG Sahala tulee jatkamaan toimintaansa normaaliin tapaan omana liiketoimintayksikkönään.

Yhdistymisen myötä Elcoline tulee työllistämään yhteensä noin 800 teollisuuden teknisiin palveluihin erikoistunutta ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Osaamisen ja palveluiden yhdistymisen myötä, yhtiöllä on vahvempi palvelukyvykkyys kunnossapito-, huolto-, asennus- ja projektitoimituksissa sekä teollisen valmistuksen osalta.

SSG Sahalan myötä Elcolinen tuoteperhe laajenee tuotantoprosesseihin ja koneisiin liittyvien asiakaskohtaisten tuotteiden valmistamiseen sekä huoltopalveluihin, kuten mm. lämmönvahtimiin, höyryakkuihin, tiedonkeruuseen ja kunnonvalvontaan. SSG Sahalan keskeisimpiä asiakastoimialoja ovat ydinvoimalat, voimakattilalaitokset, metsä- ja prosessiteollisuus.

Yhdistymisen myötä myös SSG Sahalan asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä laajempia palveluita Elcolinen palveluvalikoimasta. Elcolinen palveluita ovat kokonais- ja osakunnossapidon ulkoistukset, huollon palvelusopimukset sekä vaativat asennusprojektit. Laaja palveluvalikoima kattaa niin mekaaniset asennukset, sähkö-, automaatio- ja instrumentointityöt kuin putkistojen asennukset ja hitsaukset, tulvaporttien valmistus ja asennus sekä energiateollisuuden osien konepajavalmistuksen. Elcolinen asiakkaat toimivat mm.  teräs-, meri-, energia-, puolustus-, kemian-, teollisen rakentamisen ja kaivosteollisuuden parissa.

Elcoline jatkaa määrätietoista kasvua myös tulevaisuudessa

Elcolinen liikevaihdon odotetaan kasvavan yrityskaupan myötä vuoden 2024 aikana yli sataan miljoonaan euroon ja täten vahvistavan yhtiön asemaa yhtenä Pohjoismaiden johtavista teollisuuden teknisten palvelujen tuottajista.

Yrityskauppa on osa yhtiön pitkän aikavälin kasvutavoitteita kohti 250 miljoonan euron liikevaihtoluokkaa. Elcoline tulee siis jatkamaan kasvustrategian toteuttamista ja hakemaan myös jatkossa kasvua sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta.

Tulevaisuudessa tulemme entistä enemmän keskittymään asiakkaidemme palvelemiseen yhä kokonaisvaltaisemmin sekä laajemmin niin paikallisesti kuin pohjoismaisella ulottuvuudella.

Elcoline ja SSG Sahala yhdessä jatkavat korkealaatuisten ja asiakaslähtöisten palveluiden tarjoamista teollisille asiakkailleen.